اطلاعات تماس مدیران

اطلاعات تماس مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

نام واحد سازمانی

شماره تماس محل کار

شماره داخلی از طریق تلفن گویا

19-32512117

آدرس پست الکترونیک

مدیریت

1          

احمد رضا احسانی

مدیرکل

اداره کل

13-32512112

106

Modir-hamedan@farhang.gov.ir

Modirkol.hamedan@farhangmail.ir

2          

مجید توکلی

رئیس حوزه مدیریت

اداره کل

32512112

106

Modiryat.hamedan@farhangmail.ir

3          

مهدی حاجی  زین العابدینی

رئیس حراست

اداره کل

32512266

107

herasat.hamedan@farhangmail.ir

4          

هادی شیر محمدی

رئیس گروه   قرآن و عترت

اداره کل

32516856

117

Ghoran-etrat.hamedan@farhangmail.ir

5          

نازنین زهرا اکبرنیا

مسئول روابط عمومی

اداره کل

32516826

131

ravabet.hamedan@farhangmail.ir

معاونت توسعه مدیریت و منابع

6          

داود ابوترابی رنجبر

معاون توسعه مدیریت و منابع

اداره کل

32512114

105

Edarimali.hamedan@farhangmail.ir

7          

محمد گل محمدی

رئیس گروه اداری و مالی

اداره کل

32519720

175

Edari.hamedan@farhangmail.ir

8          

جواد گوگردی

رئیس گروه طرح و برنامه  و تحول اداری

اداره کل

32512126

138

tahavol.hamedan@farhangmail.ir

bodjeh.hamedan@farhangmail.ir

 

 

معاونت فرهنگی و رسانه 

9          

مجید فروتن

معاون فرهنگی و رسانه ای

اداره کل

32512100

172

Farhangi.hamedan@farhangmail.ir

Majidfoorotan.hamedan@farhangmail.i

10       

منیژه حیدرپور

رئیس گروه امور فرهنگی

اداره کل

 

124

farhangi.hamedan@farhangmail.ir

11       

رضا محققی

رئیس گروه امور رسانه ای

اداره کل

 

173

rasaneh.hamedan@farhangmail.ir

معاونت هنری و سینمایی 

12       

محمد رضا جوادی

معاون هنری وسینمایی

اداره کل

32665055

 

honari.hamedan@farhangmail.ir

13       

معصومه حدادی

رئیس گروه امور                     هنری و سینمایی

اداره کل

71-32660070

 

sinama.hamedan@farhangmail.ir

14       

حبیب عرفی یگانه

مدیر مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی سینا

اداره کل 

71-32660070

 

shahrestan.hamedan@farhangmail.ir

15       

ناصر قره باغی

مدیر مجتمع فرهنگی و سینمایی شهید آوینی

اداره کل

38386018

 

shahrestan.hamedan@farhangmail.ir

روسای شهرستانهای تابعه

16       

نصرت اله رمضانی

مشاوراجرایی مدیر کل                    و    مدیر امورشهرستانها

اداره کل

19-32512117

152

Modiryat.hamedan@farhangmail.ir

17       

طالب ترکاشوند

رئیس اداره فرهنگ  و ارشاد اسلامی   شهرستان ملایر

شهرستان ملایر

33350430

 

malayer.hamedan@farhangmail.ir

18       

امیر بحیرایی

رئیس اداره فرهنگ   و ارشاد اسلامی   شهرستان نهاوند

شهرستان نهاوند

33234401

 

nahavand.hamedan@farhangmail.ir

 

19       

علی نور علیئی

رئیس اداره فرهنگ  و ارشاد اسلامی   شهرستان تویسرکان

شهرستان تویسرکان

34920018

 

toyserkan.hamedan@farhangmail.ir

20       

رضا قاسمی محجوب

رئیس اداره فرهنگ   و ارشاد اسلامی   شهرستان اسد آباد

شهرستان اسد آباد

33124770

 

asadabad.hamedan@farhangmail.ir

21       

علی سیف یار

رئیس اداره فرهنگ  و ارشاد اسلامی      شهرستان رزن

شهرستان رزن

36222355

 

razan.hamedan@farhangmail.ir

22       

فتح اله ضابطی

رئیس اداره فرهنگ  و ارشاد اسلامی   شهرستان کبودراهنگ

شهرستان کبودراهنگ

35226041

 

kabodarahang.hamedan@farhangmail.ir

23       

حبیب شهنوازیان

رئیس اداره فرهنگ   و  ارشاد اسلامی      شهرستان بهار

شهرستان

 بهار

34503748

 

bahar.hamedan@farhangmail.ir

24       

محمد مهدی کلهری

رئیس اداره فرهنگ  و  ارشاد اسلامی   شهرستان فامنین

شهرستان فامنین

36827788

 

              famenin.hamedan@farhangmail.ir