اطلاعات تماس مدیران

اطلاعات تماس مدیران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام واحد سازمانی

عنوان پست

نوع استخدام

تحصیلات

تاریخ انتصاب

شماره تماس محل کار

1

احمدرضا

احسانی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان

مدیرکل

رسمی

فوق لیسانس

1398/04/26

081-32512113

2

داود

ابوترابی رنجبر

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان

معان توسعه مدیریت و منابع

رسمی

فوق لیسانس

1398/06/13

081-32512114

3

هادی

شیر محمدی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان

سرپرست معاون فرهنگی و رسانه

پیمانی

فوق لیسانس

1398/07/02

081-32512100

4

سید محمد رضا

جوادی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان

معاون امور هنری و سینمایی

رسمی

فوق لیسانس

1398/07/02

081-32660070

5

مهدی

حاجی زین العابدین

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان

رییس اداره حراست

رسمی

فوق لیسانس

1395/05/26

081-32512266

6

زینب

معصومی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان

رییس اداری و مالی و پشتیبانی

رسمی

فوق لیسانس

1397/11/01

081-32519720

7

طالب

ترکاشوند

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ملایر

رییس اداره

قراردادی

فوق لیسانس

1397/10/01

081-33350430

8

زینب

سیف

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند

رییس اداره

رسمی

لیسانس

1396/11/17

081-33234401

9

علی

نورعلینی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تویسرکان

رییس اداره

پیمانی

لیسانس

1397/04/16

081-34920018

10

ناصر

قره باغی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کبودرآهنگ

رییس اداره

رسمی

فوق لیسانس

1395/10/18

081-35226041

11

رضا

قاسمی محجوب

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسدآباد

رییس اداره

رسمی ازمایشی

لیسانس

1394/06/28

081-33124770

12

علی

سیف یار

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رزن

رییس اداره

رسمی

فوق لیسانس

1395/11/19

081-36222355

13

فتح اله

ضابطی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهار

رییس اداره

رسمی

فوق لیسانس

1390/05/13

081-34503748

14

محمد مهدی

کلهری

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فامنین

رییس اداره

پیمانی

لیسانس

1395/05/20

081-36827788