گزارش تصویری

گزارش تصویری

نمایش «رویای کودکانه» 8

نمایش «رویای کودکانه»

یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
عکاس: محمدامین نجفی
نمایش «دو عروسک» از اسپانیا 8

نمایش «دو عروسک» از اسپانیا

یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
عکاس: علی نجفی‌فر
نمایش «کودک و پرنده» 8

نمایش «کودک و پرنده»

یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
عکاس: پوریا پاکیزه
نمایش «مارمولک بد ادا» 8

نمایش «مارمولک بد ادا»

یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
عکاس: پوریا پاکیزه
نمایش «خانوم ما هیچی نفهمیدیم» 8

نمایش «خانوم ما هیچی نفهمیدیم»

یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
عکاس: غزاله گل محمدی
اهدای نشان صلح به میهمانان خارجی جشنواره  8

اهدای نشان صلح به میهمانان خارجی در جشنواره

یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
عکاس: غزاله گل محمدی
نمایش «پر پر سیمرغ پر» 8

نمایش «پرپر سیمرغ پر»

یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
عکاس: پوریا پاکیزه
در حاشیه بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 9

در حاشیه بیست و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان

یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
عکاس: عبدالرحمن رأفتی
افتتاح نمایشگاه عکس «لبخند کودک در قاب» 10

نمایشگاه عکس «لبخند کودک در قاب»

یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
عکاس: عبدالرحمن رأفتی
نمایش خیابانی «اوکسی در جزیره» 9

نمایش خیابانی «اوکسی در جزیره»

یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
عکاس: محمدامین نجفی