راهبردهای مشارکت دستگاه

این دستگاه درجهت رسیدن به اهداف سازمانی در حوزه های فرهنگ و هنر نهایت سعی و تلاش خود را می نماید تا بتواند با ارائه خدمات بهتر رضایتمندی مراجعین را تامین نماید.

لذا: ما کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اهتمام به ارزش های محوری ذیل در راستای تحقق ماموریت و حصول چشم اندازمان تلاش می کنیم.

 - نظم، جدیت و حسن خلق

 - توجه به سلامت اداری و اخلاقی

 - کار گروهی، روز آمدی و نوآوری

- احساس مسئولیت و امانت داری

- جلب رضایت و اعتماد ارباب رجوع

توجه به مسئولیت­ های اجتماعی

- پاسخگویی شفاف و دقیق به ذینفعان

  در این راستا و به منظور جلب مشارکت های مردمی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بر خود لازم می داند نظرات، پیشنهادات و انتقادات آحاد مردم بویژه از سوی نخبگان، متخصصین، صاحب نظران، مدیران و کارشناسان  را گردآوری و راهکارهای افزایش کیفیت خدمات را تدوین نماید.
 
و همچنین اصلاح و بهبود روشهای ارائه خدمات و اطلاع رسانی به مراجعین از طریق سایت ایجاد و همواره مدنظر مسئولین این سازمان بوده است که در بهبود خدمت برای نمونه انتشار نشریه عمومی که قبلا به صورت دستی انجام می پذیرفت و اکنون با بهبود این خدمت بصورت الکترونیکی رضایتمندی متقاضیان را از خدمت مذکور شاهد می باشیم.

 

عنوان خدمات

شناسه خدمت

انتشار نشریه عمومی

١٧٠٢١٢٩٢١٠٠

آدرس وبگاه

http://www.e-rasaneh.ir/

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک مورد نیاز مدیر مسئول و صاحب امتیاز حقیقی برای صدور مجوز:
١. اسکن عکس پرسنلی
٢. اسکن آخرین مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی
٣. اسکن تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی
٤.اسکن کارت پایان خدمت یا معافیت - برای آقایان
٥.فرم پرسش نامه تکمیل شده الکترونیکی
مدارک مورد نیاز صاحب امتیاز- شخصیت حقوقی- برای صدور مجوز:
١. اسکن اساسنامه یا قانون تشکیل شخصیت حقوقی که در آن صراحتاً به انتشار
نشریه اشاره شده باشد
٢. اسکن مجوز تأسیس یا پروانه فعالیت قانونی برای احزاب ، تشکل های صنفی ،
انجمن ها و غیره
٣.اسکن آگهی تاسیس و تغییرات در روزنامه رسمی
٤. نامه بالاترین مقام مسئول در خصوص درخواست اخذ امتیاز با معرفی مدیر
مسئول نشریه
٥. اسکن مجوز کمیسیون انتشارات دولتی برای شخصیت های حقوقی دولتی
مدارک تکمیلی:
١.اسکن گواهی عدم سوء پیشینه جدید
متقاضیان تهران و شهرستان، جهت تشکیل پرونده و دریافت این مجوز به آدرس سامانه الکترونیکی درخواست نشریه مراجعه نمایند. (emojavez.ir/paiasite)

قوانین و مقررات بالادستی

(فصل ٥ قانون مطبوعات مصوب مورخ ٦٤/١٢/٢٢ و اصلاحیه های بعدی - مورخ سالهای ٦٥، ٨٤، ٧٩، ٧٧ و فصل٢آیین نامه قانون مطبوعات)

هزینه خدمت


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

نشریه عمومی1