پرسش های متداول

فهرست گروه بندی ها

امور هنری

برای دریافت مجوزهای هنری از چه طریقی باید اقدام شود؟

سامانه https://honari.farhang.gov.ir/fa/samanehsodourmojavez برای دریافت مجوزهای هنری در اختیار کاربران است

امور فرهنگی

طرح گرنت چیست؟

طرح گرت، طرحی برای ترجمه کتاب های ایرانی در بازار جهانی است، برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به این سامانه مراجعه کنید: https://bookgrant.farhang.gov.ir/fa/main

مطبوعات

جهت درج آگهی در روزنامه چه باید کرد؟

١. مراجعه به واحد مطبوعات اداره کل ,٢.ارائه آگهی به کارشناس مربوطه.٣. دریافت معرفی نامه و مراجعه به روزنامه ذکر شده

نحوه صدور پروانه فعالیت نشریه چگونه است؟

مراجعه به سایت  e-rasaneh.ir اطلاعات تکمیلی و نحوه دریافت را مشاهده نمایید.