عراقی همدانی

عراقی همدانی

۱۳ تیر ۱۳۹۱

شیخ فخرالدین ابراهیم بن بزرگمهر کومجانی در سال 610 هجری قمری در قریه کومجان همدان زاده شد .

 وی در خردسالی قرآن را حفظ و به آوایی خوش آن را می خواند. وی بعد از تحصیل علوم در همدان از اوان جوانی به جمع عارفان پیوست و همراه گروهی از آنان رهسپار هندوستان شد. در مولتان به خدمت شیخ بهاء الدین زکریا مولتانی عارف مشهور رسید و از توجهات خاصه شیخ برخوردار گردید.شیخ خود به خلوت سرای عراقی آمده و خرقه به تن او کرد و نیز دخترش را با وی تزویج نمود که پسری به نام کبیر الدین اسماعیل از وی بزاد. شیخ بهاء الدین در نظر داشت که عراقی را جانشین خود کند که حسادت حسودان مانع گشت و عراقی رهسپار روم (ترکیه کنونی) شد و به خدمت عارف مشهور شیخ صدر الدین قونیوی رسید. در همین سال ها به زبان تمثیل و مجاز کتاب "اللمعات" را تالیف کرد . بعید نیست که در این عهد فرصت ملاقاتی با مولانا جلال الدین بلخی عارف و شاعر بزرگ برایش پیش آمده باشد. از دیگر آثار عراقی مثنوی کوتاهی به نام " عشق نامه " است که بالغ بر یکهزار بیت می باشد همچنین دیوان غزلیات وی مشهور و محبوب خواص و عوام است . عراقی در سال 688 هجری قمری به دیدار حضرت حق شتافت
تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۰ تیر ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

عراقی همدانی
عراقی همدانی
 وی در خردسالی قرآن را حفظ و به آوایی خوش آن را می خواند. وی بعد از تحصیل علوم در همدان از اوان جوانی به جمع عارفان پیوست و همراه گروهی از آنان رهسپار هندوستان شد. در مولتان به خدمت شیخ بهاء الدین زکریا مولتانی عارف مشهور رسید و از توجهات خاصه شیخ برخوردار گردید.شیخ خود به خلوت سرای عراقی آمده و خرقه به تن او کرد و نیز دخترش را با وی تزویج نمود که پسری به نام کبیر الدین اسماعیل از وی بزاد. شیخ بهاء الدین در نظر داشت که عراقی را جانشین خود کند که حسادت حسودان مانع گشت و عراقی رهسپار روم (ترکیه کنونی) شد و به خدمت عارف مشهور شیخ صدر الدین قونیوی رسید. در همین سال ها به زبان تمثیل و مجاز کتاب "اللمعات" را تالیف کرد . بعید نیست که در این عهد فرصت ملاقاتی با مولانا جلال الدین بلخی عارف و شاعر بزرگ برایش پیش آمده باشد. از دیگر آثار عراقی مثنوی کوتاهی به نام " عشق نامه " است که بالغ بر یکهزار بیت می باشد همچنین دیوان غزلیات وی مشهور و محبوب خواص و عوام است . عراقی در سال 688 هجری قمری به دیدار حضرت حق شتافت