مهدی مسلمی

مهدی

مسلمی

۳ تیر ۱۳۹۱

رشته هنری : کارگردانی،تئاتر،بازیگری،طراحی صحنه

عناوین و جوایز:

کسب رتبه سوم بخش طراحی صحنه  بیستمین جشنواره تئاتر استان همدان (آبان 87)

کسب رتبه اول نمایش صحنه ای آموزش و پرورش

کسب رتبه سوم بازیگری نخستین جشنواره تئاتر کوتاه طنرنویسان استان همدان (بهمن 81)

کسب رتبه سوم بخش کارگردانی همایش تئاتر عاشورائیان(بهمن 89)

کسب رتبه دوم بخش بازیگری همایش تئاتر عاشورائیان(بهمن 89)

کسب رتبه دوم رشته طراحی صحنه نخستین جشنواره تئاتر شهرستان کبودراهنگ(مهر82)

کسب رتبه دوم بازیگری نخستین جشنواره تئاتر شهرستان کبودراهنگ(مهر82)

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳ تیر ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

مهدی مسلمی
مهدی مسلمی

عناوین و جوایز:

کسب رتبه سوم بخش طراحی صحنه  بیستمین جشنواره تئاتر استان همدان (آبان 87)

کسب رتبه اول نمایش صحنه ای آموزش و پرورش

کسب رتبه سوم بازیگری نخستین جشنواره تئاتر کوتاه طنرنویسان استان همدان (بهمن 81)

کسب رتبه سوم بخش کارگردانی همایش تئاتر عاشورائیان(بهمن 89)

کسب رتبه دوم بخش بازیگری همایش تئاتر عاشورائیان(بهمن 89)

کسب رتبه دوم رشته طراحی صحنه نخستین جشنواره تئاتر شهرستان کبودراهنگ(مهر82)

کسب رتبه دوم بازیگری نخستین جشنواره تئاتر شهرستان کبودراهنگ(مهر82)