عبدالرضا حدادی

عبدالرضا

حدادی

۳ تیر ۱۳۹۱

رشته هنری : نقاشی

عناوین و جوایز :

کسب مقام اول کشوری در سال های (84 و 88)

کسب رتبه دوم کشوری در سال (79)

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳ تیر ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

عبدالرضا حدادی
عبدالرضا حدادی

عناوین و جوایز :

کسب مقام اول کشوری در سال های (84 و 88)

کسب رتبه دوم کشوری در سال (79)