مریم عمرائی

مریم

عمرائی

۳ تیر ۱۳۹۱

رشته هنری : نقاشی( رنگ روغن)

عناوین و جوایز :

کسب رتبه سوم استانی در جشنواره رضوی (سال 88)

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳ تیر ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

مریم عمرائی
مریم عمرائی

عناوین و جوایز :

کسب رتبه سوم استانی در جشنواره رضوی (سال 88)