حسن مسلمی

حسن

مسلمی

۳۰ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : شعر

عناوین و جوایز:

عضو انجمن ادبی بحری و مسئول انجمن در سال 88

کسب رتبه سوم جشنواره استانی گلواژه های انتظار سال 89

اثر قابل تقدیر جشنواره سراسری گلواژه های انتظار سال 90

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳۰ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

حسن مسلمی
حسن مسلمی

عناوین و جوایز:

عضو انجمن ادبی بحری و مسئول انجمن در سال 88

کسب رتبه سوم جشنواره استانی گلواژه های انتظار سال 89

اثر قابل تقدیر جشنواره سراسری گلواژه های انتظار سال 90