مصطفی شریفی

مصطفی

شریفی

۳۰ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : تئاتر،سینما،دوبله

عناوین و جوایز :

عضو انجمن صنفی گویندگان جوان تهران 

کسب مقام دوم بازیگری در مسابقات تئاتر استانی مدارس

تاریخ آخرین بروزرسانی ۳۰ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

مصطفی شریفی
مصطفی شریفی

عناوین و جوایز :

عضو انجمن صنفی گویندگان جوان تهران 

کسب مقام دوم بازیگری در مسابقات تئاتر استانی مدارس