حمید محبی فر

حمید

محبی فر

۲۸ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : تئاتر

عناوین و جوایز :

دیپلم افتخار طراحی صحنه در جشنواره طنز همدان(بهمن 81)

کسب رتبه دوم بازیگری و کارگردانی در جشنواره تئاتر شهرستان کبودراهنگ( مهر 82)

لوح تقدیر بازیگری در همایش تئاتر عاشورائیان تویسرکان(بهمن 89)

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۸ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

حمید محبی فر
حمید محبی فر

عناوین و جوایز :

دیپلم افتخار طراحی صحنه در جشنواره طنز همدان(بهمن 81)

کسب رتبه دوم بازیگری و کارگردانی در جشنواره تئاتر شهرستان کبودراهنگ( مهر 82)

لوح تقدیر بازیگری در همایش تئاتر عاشورائیان تویسرکان(بهمن 89)