سیدحسین نظری

سیدحسین

نظری

۲۸ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : نقاشی

عناوین و جوایز :

کسب مقام سوم نقاشی رئال در هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی استان (اسدآباد 1388)

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۸ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

سیدحسین نظری
سیدحسین نظری

عناوین و جوایز :

کسب مقام سوم نقاشی رئال در هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی استان (اسدآباد 1388)