محمد حسین ملکی راد

محمد حسین

ملکی راد

۲۷ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : موسیقی( آواز ، خوانندگی)

عناوین و جوایز :

پایه گذار انجمن موسیقی در شهرستان نهاوند 

مسئول انجمن و سرپرست و خواننده گروههای موسیقی سنتی و محلی بوسلیک ،گرین و پیوند

کسب مقام سوم و پنجم در مسابقات دانش آموزی ایران (سال های 48و 49)

کسب مقام اول در جشنواره موسیقی سنتی غرب کشور ( کرمانشاه)

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۷ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

محمد حسین ملکی راد
محمد حسین ملکی راد

عناوین و جوایز :

پایه گذار انجمن موسیقی در شهرستان نهاوند 

مسئول انجمن و سرپرست و خواننده گروههای موسیقی سنتی و محلی بوسلیک ،گرین و پیوند

کسب مقام سوم و پنجم در مسابقات دانش آموزی ایران (سال های 48و 49)

کسب مقام اول در جشنواره موسیقی سنتی غرب کشور ( کرمانشاه)