مسعود حیدری

مسعود

حیدری

۲۷ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : موسیقی،شعر

عناوین و جوایز :

مسئول انجمن ادبی شهید آوینی همدان

دبیر برگزاری اولین عصر شعر زمستانه ی انجمن ادبی شهید آوینی(بهمن88)

مسئول برگزاری دومین عصر شعر زمستانه ی انجمن ادبی شهید آوینی (بهمن 89)

کسب رتبه دوم موسیقی فولکلور استان کردستان ،جشنواره فرهنگی هنری فجر (دی ماه 81)

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۷ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

مسعود حیدری
مسعود حیدری

عناوین و جوایز :

مسئول انجمن ادبی شهید آوینی همدان

دبیر برگزاری اولین عصر شعر زمستانه ی انجمن ادبی شهید آوینی(بهمن88)

مسئول برگزاری دومین عصر شعر زمستانه ی انجمن ادبی شهید آوینی (بهمن 89)

کسب رتبه دوم موسیقی فولکلور استان کردستان ،جشنواره فرهنگی هنری فجر (دی ماه 81)