مهدی حبیب وند

مهدی

حبیب وند

۲۷ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : موسیقی

عناوین و جوایز :

کسب مقام اول دف نوازی در استان همدان

کسب رتبه دوم گروه دف نوازی در جشنواره موسیقی بین المللی کشوری در اردبیل

کسب رتبه نخست دف نوازی جشنواره موسیقی جوان غرب کشور

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۷ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

مهدی حبیب وند
مهدی حبیب وند

عناوین و جوایز :

کسب مقام اول دف نوازی در استان همدان

کسب رتبه دوم گروه دف نوازی در جشنواره موسیقی بین المللی کشوری در اردبیل

کسب رتبه نخست دف نوازی جشنواره موسیقی جوان غرب کشور