رضا عباسی آذر

رضا

عباسی آذر

۲۷ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : موسیقی

عناوین و جوایز :

عضو انجمن موسیقی شهرستان بهار

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۷ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

رضا عباسی آذر
رضا عباسی آذر

عناوین و جوایز :

عضو انجمن موسیقی شهرستان بهار