علی احسانی

علی

احسانی

۲۷ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : موسیقی

عناوین و جوایز :

کسب رتبه اول در جشنواره جوان غرب کشور(کرمانشاه)

کسب مقام اول تکنوازی ویلن در جشنواره استانی

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۷ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

علی احسانی
علی احسانی

عناوین و جوایز :

کسب رتبه اول در جشنواره جوان غرب کشور(کرمانشاه)

کسب مقام اول تکنوازی ویلن در جشنواره استانی