عمران قربانی

عمران

قربانی

۲۳ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : موسیقی (نوازندگی تار و سه تار)

عناوین و جوایز :

دیپلم افتخار و نفر اول نوازندگی سه تار (استان همدان )دی ماه 85

مقام اول نوازندگی تار (استان همدان)شهریور87

مقام دوم نوازندگی تار(استان همدان) آبان 86

مقام سوم جشنواره ملی جوان ایرانی (ملی) تیرماه 89

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۳ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

عمران قربانی
عمران قربانی

عناوین و جوایز :

دیپلم افتخار و نفر اول نوازندگی سه تار (استان همدان )دی ماه 85

مقام اول نوازندگی تار (استان همدان)شهریور87

مقام دوم نوازندگی تار(استان همدان) آبان 86

مقام سوم جشنواره ملی جوان ایرانی (ملی) تیرماه 89