علیرضا پاک نیا

علیرضا

پاک نیا

۲۳ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : موسیقی

عناوین و جوایز :

عضو گروه موسیقی طلوع و نهفت

نفر اول تک نوازی استان (سال 87)

نفر سوم تک نوازی استان(سال 86)

نفر دوم تک نوازی استان( سال 88)

نفر دوم کشور در تک نوازی (موسیقی جوان)سال 86

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۳ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

علیرضا پاک نیا
علیرضا پاک نیا

عناوین و جوایز :

عضو گروه موسیقی طلوع و نهفت

نفر اول تک نوازی استان (سال 87)

نفر سوم تک نوازی استان(سال 86)

نفر دوم تک نوازی استان( سال 88)

نفر دوم کشور در تک نوازی (موسیقی جوان)سال 86