زهرا کولیوند

زهرا

کولیوند

۲۳ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : شعر

عناوین و جوایز :

کسب مقام دوم شعر امام علی (ع) در مقطع دانش آموزی (سال 1379)

رتبه برتر و دیپلم افتخار در جشنواره ادبی استان همدان (سال 1387)

کسب مقام اول متن ادبی استان همدان (سال 1380)

شاعر برگزیده شعر دفاع مقدس استان کردستان (سال 1383)

رتبه برگزیده در شعر دفاع مقدس در پنجمین جشنواره استانی شعر بسیج( مرداد 1390)

کسب مقام اول در نخستین کنگره استانی شعر گلواژه های انتظار (بهمن 1389)

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۳ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

زهرا کولیوند
زهرا کولیوند

عناوین و جوایز :

کسب مقام دوم شعر امام علی (ع) در مقطع دانش آموزی (سال 1379)

رتبه برتر و دیپلم افتخار در جشنواره ادبی استان همدان (سال 1387)

کسب مقام اول متن ادبی استان همدان (سال 1380)

شاعر برگزیده شعر دفاع مقدس استان کردستان (سال 1383)

رتبه برگزیده در شعر دفاع مقدس در پنجمین جشنواره استانی شعر بسیج( مرداد 1390)

کسب مقام اول در نخستین کنگره استانی شعر گلواژه های انتظار (بهمن 1389)