سیروس آرام

سیروس

آرام

۲۳ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : نقاشی

عناوین و جوایز :

مدرس هنرهای تجسمی در آموزشگاه نقاشی سیروس آرام 

برگزاری بیش از 15 نمایشگاه استانی در کرمانشاه و همدان

برگزاری 4 نمایشگاه انفرادی در گالری های تهران (شیث -شیرین و فرهاد)

کسب عنوان نخست نقاشی در استان کرمانشاه در سالهای( 46-47-48)

 کسب عنوان دوم کشوری در رشته نقاشی در سال 1347

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۳ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

سیروس آرام
سیروس آرام

عناوین و جوایز :

مدرس هنرهای تجسمی در آموزشگاه نقاشی سیروس آرام 

برگزاری بیش از 15 نمایشگاه استانی در کرمانشاه و همدان

برگزاری 4 نمایشگاه انفرادی در گالری های تهران (شیث -شیرین و فرهاد)

کسب عنوان نخست نقاشی در استان کرمانشاه در سالهای( 46-47-48)

 کسب عنوان دوم کشوری در رشته نقاشی در سال 1347