محمد ساکی

محمد

ساکی

۲۲ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : شعر و داستان

تألیفات :

سوگ سواران 

راویان عشق

عارفان بیدار

عبرتهای عاشورا

 

عناوین و جوایز :

مسئول انجمن ادبی اوستا در سالهای 74 تا 80

کسب رتبه دوم در نمایش از آب تا آب

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۲ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

محمد ساکی
محمد ساکی

تألیفات :

سوگ سواران 

راویان عشق

عارفان بیدار

عبرتهای عاشورا

 

عناوین و جوایز :

مسئول انجمن ادبی اوستا در سالهای 74 تا 80

کسب رتبه دوم در نمایش از آب تا آب