ناصر جمشیدآبادی

ناصر

جمشیدآبادی

۲۲ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : شعر

تألیفات :
ایستا در برابر باد
سنگ و چراغ و آینه ها
اخگری در خاکستر خاموشی
سکه ی خورشید
کتاب تحقیقی انسان یا جانوران
تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۲ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

ناصر جمشیدآبادی
ناصر جمشیدآبادی
تألیفات :
ایستا در برابر باد
سنگ و چراغ و آینه ها
اخگری در خاکستر خاموشی
سکه ی خورشید
کتاب تحقیقی انسان یا جانوران