شادی صالحی

شادی

صالحی

۲۰ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : شعر

عناوین و جوایز :

کسب مقام اثر قابل تقدیر در استان همدان (بهمن 1389)

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

شادی صالحی
شادی صالحی

عناوین و جوایز :

کسب مقام اثر قابل تقدیر در استان همدان (بهمن 1389)