حسین قاسمی هنر

حسین

قاسمی هنر

۲۰ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : بازیگری و تئاتر

عناوین و جوایز :

کوچکترین داور بیست و یکمین جشنواره فیلم های کودک و نوجوان (سال 1386)

داور و مشاور مدیر اجرایی بیست و دومین جشنواره فیلم های کودک و نوجوان (سال 1387)

مشاور و مدیر اجرایی جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان (سال های  87-88-89)

بهترین بازیگر کودک بیست و سومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در فیلم پرواز مرغابی ها (سال 1388)

بازی در فیلم شیر تو شیر و بهترین بازیگر دانش آموز ایران

بهترین داور جشنواره کودک (سال 1386)

بهترین بازیگر بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان(سال 1388)

بهترین بازیگر دانش آموز بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان(سال 1390)

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

حسین قاسمی هنر
حسین قاسمی هنر

عناوین و جوایز :

کوچکترین داور بیست و یکمین جشنواره فیلم های کودک و نوجوان (سال 1386)

داور و مشاور مدیر اجرایی بیست و دومین جشنواره فیلم های کودک و نوجوان (سال 1387)

مشاور و مدیر اجرایی جشنواره بین المللی فیلم های کودک و نوجوان (سال های  87-88-89)

بهترین بازیگر کودک بیست و سومین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در فیلم پرواز مرغابی ها (سال 1388)

بازی در فیلم شیر تو شیر و بهترین بازیگر دانش آموز ایران

بهترین داور جشنواره کودک (سال 1386)

بهترین بازیگر بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان(سال 1388)

بهترین بازیگر دانش آموز بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان(سال 1390)