مهدی احمدی آزرم

مهدی

احمدی آزرم

۲۰ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : تئاتر،طراحی صحنه و اجرای دکور،عکاسی

عناوین و جوایز :

عضو انجمن سینمای جوان

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

مهدی احمدی آزرم
مهدی احمدی آزرم

عناوین و جوایز :

عضو انجمن سینمای جوان