عباس دارایی

عباس

دارایی

۲۰ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : ارتباط تصویری(طراحی،نقاشی،گرافیک)

عناوین و جوایز :

برگزاری 4 نمایشگاه انفرادی و شرکت در 2 نمایشگاه گروهی

مدیر و هنرآموز آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی جلوه

رتبه برگزیده بخش نقاشی جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان کشور

کسب رتبه دوم بخش طراحی ششمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرجویان سراسر کش.ر

کسب رتبه سوم بخش نقاشی جشنواره آموزشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور

کسب رتبه سوم بخش نقاشی نمایشگاه گرافیک جشنواره پژوهش و هنر دانشجویی سراسر کشور

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

عباس دارایی
عباس دارایی

عناوین و جوایز :

برگزاری 4 نمایشگاه انفرادی و شرکت در 2 نمایشگاه گروهی

مدیر و هنرآموز آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی جلوه

رتبه برگزیده بخش نقاشی جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان کشور

کسب رتبه دوم بخش طراحی ششمین جشنواره هنرهای تجسمی هنرجویان سراسر کش.ر

کسب رتبه سوم بخش نقاشی جشنواره آموزشکده های فنی و حرفه ای سراسر کشور

کسب رتبه سوم بخش نقاشی نمایشگاه گرافیک جشنواره پژوهش و هنر دانشجویی سراسر کشور