احمدرضا گنجه ای

احمدرضا

گنجه ای

۲۰ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : عکاسی

عناوین و جوایز :

عضو انجمن سینمای جوان 

برنده جایزه عکاسی در جشنواره مطبوعات 1389

تاریخ آخرین بروزرسانی ۲۰ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

احمدرضا گنجه ای
احمدرضا گنجه ای

عناوین و جوایز :

عضو انجمن سینمای جوان 

برنده جایزه عکاسی در جشنواره مطبوعات 1389