محمدرضا صفی

محمدرضا

صفی

۱۸ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : نقاشی

عناوین و جوایز:

کسب مقام اول در جشنواره نگاه برتر در استان همدان

کسب مقام دوم در بیست و دومین دوره مسابقات فرهنگی و هنری مراکز تربیت معلم سراسر کشور

کسب مقام دوم در مسابقه نقاشی شهدای گمنام در حوزه هنری یزد 

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۸ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

محمدرضا صفی
محمدرضا صفی

عناوین و جوایز:

کسب مقام اول در جشنواره نگاه برتر در استان همدان

کسب مقام دوم در بیست و دومین دوره مسابقات فرهنگی و هنری مراکز تربیت معلم سراسر کشور

کسب مقام دوم در مسابقه نقاشی شهدای گمنام در حوزه هنری یزد