احدالله صفی

احدالله

صفی

۱۸ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : نقاشی

عناوین و جوایز :

شرکت در نمایشگاه های جمعی و انفرادی در داخل و خارج از کشور 

طراح و گرافیست جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۸ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

احدالله صفی
احدالله صفی

عناوین و جوایز :

شرکت در نمایشگاه های جمعی و انفرادی در داخل و خارج از کشور 

طراح و گرافیست جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران