آسیه نظری

آسیه

نظری

۱۸ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : هنرهای تجسمی

عناوین و جوایز:

برپایی 4 نمایشگاه در سطح شهرستان

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۸ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

آسیه نظری
آسیه نظری

عناوین و جوایز:

برپایی 4 نمایشگاه در سطح شهرستان