نگین حسینی

نگین

حسینی

۱۸ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : نقاشی رنگ روغن

عناوین و جوایز :

کسب رتبه دوم در مسابقات رنگ روغن نهاوند (سال1385)

کسب رتبه سوم در مسابقات طراحی(سال 90)

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۸ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

نگین حسینی
نگین حسینی

عناوین و جوایز :

کسب رتبه دوم در مسابقات رنگ روغن نهاوند (سال1385)

کسب رتبه سوم در مسابقات طراحی(سال 90)