محترم وکیلی اجود

محترم

وکیلی اجود

۱۸ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : هنرهای تجسمی

عناوین و جوایز :

کسب رتبه سوم در گرامیداشت روز جهانی سالمند در ملایر سال 1380

کسب رتبه سوم در جشنواره نماز در ارومیه سال 1376

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۸ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

محترم وکیلی اجود
محترم وکیلی اجود

عناوین و جوایز :

کسب رتبه سوم در گرامیداشت روز جهانی سالمند در ملایر سال 1380

کسب رتبه سوم در جشنواره نماز در ارومیه سال 1376