مرضیه بیاتی مطهر

مرضیه

بیاتی مطهر

۱۸ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : هنرهای تجسمی

عناوین و جوایز :

مدیر و مسئول آموزشگاه  آزاد هنری کوثر

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۸ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

مرضیه بیاتی مطهر
مرضیه بیاتی مطهر

عناوین و جوایز :

مدیر و مسئول آموزشگاه  آزاد هنری کوثر