رویا شهبازی

رویا

شهبازی

۱۸ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : گرافیک،طراحی و نقاشی

 عناوین و جوایز:

برگزاری سه نمایشگاه انفرادی در شهرهای بهار،لالجین و صالح آباد

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۸ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

رویا شهبازی
رویا شهبازی

 عناوین و جوایز:

برگزاری سه نمایشگاه انفرادی در شهرهای بهار،لالجین و صالح آباد