جواد مروتی

جواد

مروتی

۱۸ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : تئاتر،طراحی،نقاشی،مجسمه سازی

عناوین و جوایز:

مسئول انجمن هنرهای تجسمی شهرستان نهاوند 

کسب مقام اول کشوری در رشته نقاشی در سال 1386

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۸ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

جواد مروتی
جواد مروتی

عناوین و جوایز:

مسئول انجمن هنرهای تجسمی شهرستان نهاوند 

کسب مقام اول کشوری در رشته نقاشی در سال 1386