روح الله صالحی

روح الله

صالحی

۱۸ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : تئاتر، نویسندگی،کارگردانی،طراحی صحنه و نور

عناوین و جوایز :

نماش نامه نویس برتر جشنواره کشوری کانون های مساجد

کارگردان برتر جشنواره کشوری آجا

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۸ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

روح الله صالحی
روح الله صالحی

عناوین و جوایز :

نماش نامه نویس برتر جشنواره کشوری کانون های مساجد

کارگردان برتر جشنواره کشوری آجا