حنیف مظفری

حنیف

مظفری

۱۷ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : تئاتر

عناوین و جوایز :

کسب رتبه اول بازیگری در  دو مرحله جشنواره عاشورائیان استانی

کسب رتبه دوم  بازیگری از جشنواره کشوری کانون های مساجد 

کسب رتبه دوم بازیگری در دو مرحله جشنواره نماز و نیایش 

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

حنیف مظفری
حنیف مظفری

عناوین و جوایز :

کسب رتبه اول بازیگری در  دو مرحله جشنواره عاشورائیان استانی

کسب رتبه دوم  بازیگری از جشنواره کشوری کانون های مساجد 

کسب رتبه دوم بازیگری در دو مرحله جشنواره نماز و نیایش