مانا پوراسد

مانا

پوراسد

۱۷ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : بازیگری،طراحی صحنه

 عناوین و جوایز :

کسب رتبه اول بازیگری در جشنواره تئاتر استانی نماز و نیایش

 کسب رتبه اول بازیگری در جشنواره تئاتر استانی عاشورائیان

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

مانا پوراسد
مانا پوراسد

 عناوین و جوایز :

کسب رتبه اول بازیگری در جشنواره تئاتر استانی نماز و نیایش

 کسب رتبه اول بازیگری در جشنواره تئاتر استانی عاشورائیان