محمد ساکی

محمد

ساکی

۱۷ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : کارگردانی ، نمایشنامه نویسی ، بازیگری

عناوین و جوایز :

عضو شورای بازبینی و بازخوانی و صدور پروانه نمایش

کسب رتبه دوم استانی نمایشنامه نویسی در جشنواره تئاتر 

کسب رتبه اول کارگردانی استان در روایت عشق

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

محمد ساکی
محمد ساکی

عناوین و جوایز :

عضو شورای بازبینی و بازخوانی و صدور پروانه نمایش

کسب رتبه دوم استانی نمایشنامه نویسی در جشنواره تئاتر 

کسب رتبه اول کارگردانی استان در روایت عشق