رضا شهبازی مفرد

رضا

شهبازی مفرد

۱۷ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری: تئاتر،بازیگری،کارگردانی،نویسندگی

عناوین و جوایز :

کسب مقام دوم نویسندگی در ششمین جشنواره ادبی استان 

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

رضا شهبازی مفرد
رضا شهبازی مفرد

عناوین و جوایز :

کسب مقام دوم نویسندگی در ششمین جشنواره ادبی استان