پرستو آبکار

پرستو

آبکار

۱۷ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : تئاتر،بازیگری،کارگردانی،نویسندگی

عناوین و جوایز :

کسب مقام دوم بازیگری در 5 جشنواره استانی

کسب سه جایزه بازیگری نقش دوم زن در جشنواره عاشورائیان

کسب مقام دوم بازیگری در جشنواره بسیج

کسب مقام دوم کارگردانی در جشنواره استان همدان

یکی از 17 نویسنده برتر جشنواره کانون های مساجد کشور در سال 89

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

پرستو آبکار
پرستو آبکار

عناوین و جوایز :

کسب مقام دوم بازیگری در 5 جشنواره استانی

کسب سه جایزه بازیگری نقش دوم زن در جشنواره عاشورائیان

کسب مقام دوم بازیگری در جشنواره بسیج

کسب مقام دوم کارگردانی در جشنواره استان همدان

یکی از 17 نویسنده برتر جشنواره کانون های مساجد کشور در سال 89