فاطمه تلخی زاده

فاطمه

تلخی زاده

۱۷ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : نمایش،عروسک گردانی،تئاتر صحنه ای


تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

فاطمه تلخی زاده
فاطمه تلخی زاده