محمود غفاری

محمود

غفاری

۱۷ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : تئاتر،بازیگری،کارگردانی مسئول انجمن نمایش شهرستان بهار عضو شورای مشورتی انجمن هنرهای نمایشی استان همدان

عناوین و جوایز :

کسب مقام اول بازیگری جشنواره تئاتر استان همدان (تویسرکان88) 

کسب مقام اول کارگردانی جشنواره تئاتر استان همدان (نهاوند 89)

کسب مقام دوم بازیگری دومین همایش تئاتر عاشورائیان استان همدان (تویسرکان 87)

کسب مقام دوم بازیگری جشنواره تئاتر استان همدان (نهاوند 89)

کسب مقام دوم کارگردانی جشنواره تئاتر استان همدان (تویسرکان88)

کسب مقام سوم کارگردانی اولین همایش تئاتر عاشورائیان استان همدان (سال 86)

تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

محمود غفاری
محمود غفاری

عناوین و جوایز :

کسب مقام اول بازیگری جشنواره تئاتر استان همدان (تویسرکان88) 

کسب مقام اول کارگردانی جشنواره تئاتر استان همدان (نهاوند 89)

کسب مقام دوم بازیگری دومین همایش تئاتر عاشورائیان استان همدان (تویسرکان 87)

کسب مقام دوم بازیگری جشنواره تئاتر استان همدان (نهاوند 89)

کسب مقام دوم کارگردانی جشنواره تئاتر استان همدان (تویسرکان88)

کسب مقام سوم کارگردانی اولین همایش تئاتر عاشورائیان استان همدان (سال 86)