مرضیه سمایی طالع

مرضیه

سمایی طالع

۱۷ خرداد ۱۳۹۱

رشته هنری : نمایش،عروسک گردانی،گریم و طراحی صحنه و لباس،سرود


تاریخ آخرین بروزرسانی ۱۷ خرداد ۱۳۹۱

اطلاعات اشخاص

مرضیه سمایی طالع
مرضیه سمایی طالع