بریده روزنامه

۲۴ خرداد ۱۳۹۱

روزنامه هگمتانه

استاندار همدان در نشست با فعالان و مسئولان انجمن های ادبی : بومی بودن مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فضا را برای فعالیت بیشتر فراهم می کند