• مدیر کل
  • معاونت فرهنگی و هنری
   • اداره امور فرهنگی
    • کارشناس چاپ و نشر
    • کارشناس انجمن های فرهنگی و ادبی
    • کارشناس امور فرهنگی
    • کارشناس بررسی کتاب
    • کارشناس توزیع و نشر آگهی های تبلیغاتی
    • کارشناس امور مطبوعات و تبلیغات
   • اداره امور هنری
    • کارشناس هنرهای تجسمی
    • کارشناس هنرهای نمایشی
    • کارشناس موسیقی
    • هنر آموز خطاطی
   • اداره امور سینمایی و سمعی و بصری
    • کارشناس امور سینمایی، سمعی و بصری
    • مکانیسین وسایل سمعی و بصری
  • معاونت اداری و مالی
   • اداره اداری و مالی
    • کارگزینی
    • مسئول امور مالی
     • حسابدار عمرانی
     • حسابدار جاری
     • جمعدار اموال
     • حقوق و دستمزد
    • دبیرخانه
     • متصدی نامه های وارده
     • متصدی نامه های صادره
     • بایگانی
    • کارپرداز
    • کارشناس امور دفتری و رفاهی کارکنان
   • تحول اداری
    • کارشناس تحول اداری
   • دفتر طرح های عمرانی(صالحی)
  • حراست [مسئول حراست]
   • کارشناس حراست
  • واحد فناوری اطلاعات«IT»
  • کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (نوری)
  • روسای ادارات شهرستانها
  • دفتر طرح و توسعه (ضیائی)
   • کارشناس آمار و اطلاعات و آموزش (حیدری)
   • کارشناس آموزشهای مهارتی و کار و دانش و کارورزی (حبیبی)
   • کارشناس مسئول پژوهش (درویشی)
   • کارشناس جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی آماری
  • ذیحساب (ترابی)
  • روابط عمومی [مسئول روابط عمومی]
  • کارشناس برنامه و بودجه (گوگردی)
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد
logo-samandehi
شعار سال در فوتر