معرفی اداره کل

چارت سازمانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان

اداره کل


مدیرکل

مدیرکل

16-1

کارشناس مسئول امور فرهنگی(امور کتابخانه ها و مراکز

کارشناس مسئول

16-16

کارشناس مسئول ناظر بر چاپ و نشر و صنایع وابسته

کارشناس مسئول

16-18

مسئول دفتر

مسئول دفتر

16-2

کارشناس مسئول امور رسانه و تبلیغات

کارشناس مسئول

16-22

کارشناس مدیریت عملکرد

کارشناس

16-3

کارشناس مسئول امور هنری(هنرهای نمایشی)

کارشناس مسئول

16-35

کارشناس مسئول امور هنری(هنرهای تجسمی)

کارشناس مسئول

16-36

کارشناس روابط عمومی

کارشناس

16-4

کارشناس مسئول امور اداری

کارشناس مسئول

16-45

کارشناس شورای فرهنگ عمومی

کارشناس

16-5

کتابدار

کتابدار

16-59/2

کارشناس امور حقوقی و مالکیت ادبی- هنری

کارشناس

16-6

اداره حراست

اداره


رییس اداره

رییس اداره

16-7

کارشناس امنیت شبکه

کارشناس

16-8

کارشناس حراست

کارشناس

16-9

معاونت امور فرهنگی و رسانه ای

معاونت


معاون

معاون مدیرکل

16-10

گروه امور فرهنگی

گروه


رییس گروه

رییس گروه

16-11

کارشناس برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی

کارشناس

16-12

کارشناس امور فرهنگی

کارشناس

16-13

کارشناس امور فرهنگی

کارشناس

16-14

کارشناس امور فرهنگی (پایش و رصد آسیب‌های فرهنگی)

کارشناس

16-15

کارشناس امور فرهنگی(امور فرق، مذاهب و ادیان)

کارشناس

16-17

کاردان امور فرهنگی

کاردان

16-17/1

کارشناس مسئول امور پژوهش و تحقیقات فرهنگ بومی

کارشناس مسئول

16-19

کارشناس امور پژوهش و تحقیقات فرهنگ بومی

کارشناس

16-20

گروه امور رسانه

گروه


رییس گروه

رییس گروه

16-21

کارشناس رسانه های دیجیتال

کارشناس

16-23

کارشناس امور مطبوعات و آگهی‌های چاپی و برخط دولتی

کارشناس

16-24

گروه قرآن و عترت (ع)

گروه


رییس گروه

رییس گروه

16-25

کارشناس امور قرآن و عترت(ع)

کارشناس

16-26

کارشناس امور قرآن و عترت(ع)

کارشناس

16-27

معاونت امور هنری و سینمایی

معاونت


معاون

معاون مدیرکل

16-28

گروه امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

گروه


رییس گروه امور هنری ، سینمایی و سمعی و بصری

رییس گروه

16-29

کارشناس امور هنری

کارشناس

16-31

کارشناس امور هنری(ترویج و توسعه هنرهای آیینی و نواحی)

کارشناس

16-32

کارشناس امور هنری(موسیقی)

کارشناس

16-34

کاردان موسیقی

کاردان

16-34/1

کارشناس مسئول امور سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس مسئول

16-37

کارشناس امور سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

16-38

کارشناس امور سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

16-39

کارشناس امور هنری

کارشناس

16-58

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت


معاون

معاون مدیرکل

16-41

کارشناس پیگیری و امور عمومی

کارشناس

16-42

اداره امور اداری، مالی و پشتیبانی

اداره


ذیحساب

ذی‌حساب

*

رییس اداره

رییس اداره

16-43

کارشناس امور پشتیبانی و خدمات رفاهی

کارشناس

16-44

کارشناس امور مالی

کارشناس

16-46

حسابدار

حسابدار

16-47

کارپرداز

کارپرداز

16-48

جمعدار و امین اموال

جمعدار اموال

16-49

گروه طرح، برنامه و تحول اداری

گروه


رییس گروه

رییس گروه

16-50

کارشناس توسعه اقتصاد خلاق

کارشناس

16-51

کارشناس برنامه‌ریزی، آمار و اطلاعات

کارشناس

16-52

کارشناس بودجه

کارشناس

16-53

کارشناس ناظر طرح‌های عمرانی

کارشناس

16-54

کارشناس آموزش و تحول اداری

کارشناس

16-55

کارشناس فنآوری اطلاعات

کارشناس

16-56

تالار فجر

تالار


مسئول تالار

مسئول

16-57

مسئول نور و صدا

مسئول

16-59

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ملایر

اداره


رییس اداره

رییس اداره

16-60

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

16-61

کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

کارشناس

16-62

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

16-63

مسئول امور سینمایی و سمعی و بصری

مسئول

16-63/1

کارشناس امور دینی و قرآنی

کارشناس

16-64

کتابدار

کتابدار

16-64/1

مسئول کتابخانه عمومی

مسئول کتابخانه

16-64/2

کتابدار

کتابدار

16-64/3

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند

اداره


رییس اداره

رییس اداره

16-65

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

16-66

کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

کارشناس

16-67

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

16-68

کارشناس امور دینی و قرآنی

کارشناس

16-69

مسئول امور سینمایی و سمعی و بصری

مسئول

16-71

مجتمع فرهنگی و هنری نهاوند

مجتمع


رییس مجتمع

رییس مجتمع

16-70

مسئول کتابخانه(کارشناس)

مسئول

16-72

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کبودرآهنگ

اداره


رییس اداره

رییس اداره

16-73

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

16-74

کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

کارشناس

16-75

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

16-76

کارشناس امور دینی و قرآنی

کارشناس

16-77

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رزن

اداره


مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

*

رییس اداره

رییس اداره

16-78

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

16-79

کارشناس امور فرهنگی، رسانه و تبلیغات

کارشناس

16-80

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

16-81

کارشناس امور دینی و قرآنی

کارشناس

16-82

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تویسرکان

اداره


رییس اداره

رییس اداره

16-83

کارشناس امور فرهنگی،دینی ورسانه

کارشناس

16-84

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

16-85

پیش‌خدمت و سریدار

پیش‌خدمت

16-85/1

مجتمع فرهنگی و هنری تویسرکان

مجتمع


مسئول امور عمومی

مسئول

*

رییس مجتمع

رییس مجتمع

16-86

مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

16-87

کارشناس امور فعالیتهای فرهنگی و هنری، نمایشگاهها و خدمات آموزشی

کارشناس

16-88

نامه‌رسان

نامه‌رسان

16-89

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اسد آباد

اداره


رییس اداره

رییس اداره

16-90

کارشناس امور فرهنگی،دینی ورسانه

کارشناس

16-91

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

16-92

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهار

اداره


مسئول امور عمومی و مالی

مسئول

*

رییس اداره

رییس اداره

16-93

کارشناس امور فرهنگی،دینی ورسانه

کارشناس

16-94

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

16-95

نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فامنین

نمایندگی


مسئول نمایندگی

مسئول

16-96

کارشناس امورفرهنگی، دینی ورسانه

کارشناس

16-97

کارشناس امور هنری، سینمایی و سمعی و بصری

کارشناس

16-98