مزایدات و مناقصات

واگذاری مجتمع های فرهنگی و هنری

تاریخ انتشار 9 تیرماه 98

مهلت شرکت: 19 تیرماه 98

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ستاد (اینجا) مراجعه فرمائید.