رحلت امام خمینی(ره)-(1368 ه.ق)
بیست و سومین سالگرد رحلت ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) بر همه رهپویان آن حضرت تسلیت باد.