جایزه ادبی استان همدان

بیست و چهارمین جایزه ادبی استان همدان بهمن ماه 98 برگزار می شود.

آخرین مهلت ارسال آثار 30 دی ماه اعلام شده است.